KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Developeri, investori


Developeri, investori prinášajú prácu pre ľudí, stavajú budúcnosť.
Ich veľkolepé diela sú závislé na tokoch finančných zdrojov. Tieto zdroje, keď sa zastavia alebo obmedzia , zastaví sa tiež sebe lepšia myšlienka alebo projekt.

V tejto dobe, keď práve finančné zdroje začínajú byť problémom, prichádza s pomocou náš bartrový systém.

Prinášame funkčný spôsob, ako dofinancovať akokoľvek veľký projekt
(pritom aktívne pomáhame pri vrátení požičaných zdrojov).

 

PRÍKLAD

Firma INVEST DEVELOP, a.s. je majiteľom pozemkov a plánuje výstavbu obytnej zóny, kde bude 56 rodinných domov s infraštruktúrou. Časť pozemkov po vybudovaní inžinierskych sietí budú na predaj, na zvyšných pozemkoch chce investor vybudovať radovú výstavbu – v nej budú domy na predaj. Momentálne na tento projekt investor 50% potrebných zdrojov, banky o spoluúčasť na tomto projekte nemajú záujem


RIEŠENIE

Firma INVEST DEVELOP, a.s. je popri tom, že ide investovať do tejto obytnej zóny, je ešte majiteľom siete hotelov a penziónov, ktoré nemá plne celoročne vyťažené. Do bartrového systému môže táto firma ponúknuť časť pozemkov z pripravovanej obytnej zóny, ale tiež môže ponúknuť klientom bartrového systému – voľné ubytovacie kapacity v hoteloch, ktoré vlastní a prevádzkuje. Za tieto bartrové zdroje môže táto investičná spoločnosť dofinancovať pripravovaný projekt – zvyšných 50%, ktoré ešte chýbajú.


- Firma INVEST DEVELOP, a.s. - sa zaregistruje do bartrového systému VOICE

- Do bartorvého Informačného systému VOICE (do bartrovej burzy) ponúkne firma – časť pozemkov z pripravovanej obytnej zóny a tiež ponúkne voľné hotelové kapacity (ktoré nevie plne vyťažiť zákazníkmi za eurá)

- Firma zadá do bartrového Informačného systému požiadavku – zákazku na zhotovenie vybudovanie inžinierskych sietí k pripravovanej obytnej zóne, a tiež ďalšiu požiadavku – na marketingovú kampaň – na budúci predaj pozemkov a domov

- S prevádzkovateľom bartrového systému podpíše firma – investor Zmluvu o poskytnutí tovarového úveru, z ktorého sa budú čerpať chýbajúce bartrové prostriedky – na vybudovanie inžinierskych sietí, a tiež na financovanie marketingovej kampane – na budúci predaj pozemkov a postavených domov z radovej zástavby

- V rámci tohto tovarového úveru dohodne investičná spoločnosť s prevádzkovateľom bartrového systému splátkový kalendár, pričom splácať bude investor pozemkami z pripravovanej obytnej zóny, časťou domov z radovej výstavby a tiež ponúkne voľné hotelové kapacity (ktoré nevie plne vyťažiť zákazníkmi za eurá)

 

PRÍKLAD

Developer PROSPERITA, a.s. má 175 nepredaných bytov, z investičných projektov z minulosti, v týchto bytoch má „uviaznutých“ niekoľko miliónov eur


RIEŠENIE

- Firma PROSPERITA, a.s. - sa zaregistruje do bartrového systému VOICE

- Firma s prevádzkovateľom bartrového systému VOICE dohodne poskytnutie tovarového úveru, z ktorého zaplatí masívnu a dobre premyslenú marketingovú kampaň na predaj týchto bytov

- Tento tovarový úver splatí časťou nepredaných bytov

- V prípade, že by bartrové tržby z predaných bytov prevýšili hodnotu marketingovej kampane, tieto zvyšné bartrové prostriedky použije firma PROSPERITA, a.s. na ďalšie svoje aktivity ktoré má

 

PRÍKLAD

Majiteľ obchodných nebytových priestorov KOLOSEUM, s.r.o. tieto priestory nemá plne vyťažené nájomníkmi. Priestory pre neho predstavujú záťaž, pretože náklady spojené s prevádzkovaním týchto priestorov sú rovnaké - či sú obsadené alebo nie.


RIEŠENIE

- Firma KOLOSEUM, s.r.o. - sa zaregistruje do bartrového systému VOICE

- Firma ponúkne do bartrového informačného systému voľné, neobsadené obchodné a nebytové priestory.

- Nájomníci, ktorých pre firmu KOLOSEUM, s.r.o. nájdu poradcovia bartrového systému – zaplatia prenájomcovi - ročný nájom v bartrových prostriedkoch dopredu

- Prenajímateľ si za tieto bartrové prostriedky môže zaplatiť platby ako napríklad – upratovací servis, čistiace prostriedky, montáž nového zabezpečovacieho systému, alebo tiež vybudovanie nového parkovacieho systému pred budovou

- Popri tom si môže z bartrových prostriedkov zaplatiť marketingovú kampaň – na obsadenie zvyšných neobsadených nebytových priestorov

 

VÝHODA TAKÉHOTO BARTROVÉHO RIEŠENIA VO VŠETKÝCH VYŠŠIE UVEDENÝCH PRÍKLADOCH

- Investori, developeri získajú ďalšie zaujímavé zdroje na realizáciu svojich projektov

- Môžu oveľa efektívnejšie nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré vlastnia alebo ktoré postavia

- Získajú výhodu voči ostatným developerom a investorom, pretože svoje projekty pomocou bartra zrealizujú lacnejšie a tiež výhodnejšie

- Obsadia alebo predajú byty alebo priestory, ktoré by za eurá neobsadili alebo nepredali, uvoľnia sa im tak peniaze, ktoré majú v takýchto projektoch „uviaznuté

 

Chcem sa registrovať Kontakt