KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Odmena za doporučenie


Vážený doporučovateľ,

Som veľmi rada, že sa Vám páči barter a aj bartrovanie. Celkom určite je to veľmi dobrý spôsob – ako čo najlepšie vyťažiť svoje výrobné kapacity a tiež ako získať náskok pred konkurenciou.


Bartrový systém funguje tým lepšie, čím je v bartrovom systéme viac zaujímavých ponúk a aj požiadaviek.
Ešte stále veľmi veľa firiem o možnostiach moderného bartrovania nevie, a tak je skvelé ak nám s tým pomôžete.

 

 

Postup pre doporučovateľov:

 

1. Podpíšte Dohodu o doporučovaní, na základe ktorej Vás zaradíme do zoznamu Doporučovateľov a budeme Vás pravidelne oboznamovať o dianí v bartrovom systéme VOICE, aby ste boli o bartri dobre informovaní, keď budete komunikovať s ľuďmi a podnikateľmi ohľadom využívania bartra.

2. Túto podpísanú Dohodu o doporučovaní zašlete poštou na adresu sídla firmy alebo e-mailom (oskenovanú) na adresu registracia@superbarter.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Oboznámte sa podrobne so stránkou www.superbarter.sk, hlavne s časťou ohľadom výhod bartra a možností jeho použitia. Doporučujeme zúčastniť sa úvodného jednodňového seminára – o možnostiach Moderného súčasného bartra na Centrále spoločnosti VOICE.

4. Svojim známym, priateľom, obchodným partnerom alebo aj firmám, ktoré poznáte povedzte o bartri, o tom že je to moderný a efektívny spôsob ako si v tejto dobe pomôcť pri podnikaní.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Vytlačte si Poukážku (je zverejnená na stránke www.superbarter.sk – Informácie o bartri – Odmena za doporučenie) a vypíšte meno a údaje o doporučovateľovi, komu sa bude vyplácať odmena – za doporučenie. Odmenu Vám budeme vyplácať ako osobe, nie firme. Dôležité je správne uviesť číslo účtu – na ktorý budeme odmenu platiť.

6. Na Poukážku tiež uveďte Názov firmy, IČO a hlavne osobu vo firme, ktorej ste registráciu v bartrovom systéme doporučil a tiež dátum kedy k doporučeniu došlo a samozrejme - Váš podpis. Osoba, ktorej registráciu v bartrovom systéme VOICE doporučíte musí byť kompetentná (!) o účasti v bartrovom systéme rozhodnúť, t.j. výkonný riaditeľ, konateľ spoločnosti, majiteľ a pod.

7. Takto vyplnenú poukážku (originál) je potrebné zaslať poštou na Zúčtovacie stredisko VOICE, s.r.o.- na adresu uvedenú na poukážke alebo ju môžete doručiť osobne. Tento doklad je pre nás dôležitý na založenie do účtovníctva, je to doklad na základe čoho sme Vám odmenu vyplatili.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Informáciu o doporučení je potrebné zaslať centrále VOICE aj e-mailom na adresu registracia@superbarter.sk, aby bolo možné doporučenú firmu obratom skontaktovať a urobiť s ňou registráciu v bartrovom systéme. Hlavne potrebujeme vedieť Názov firmy, Sídlo firmy a tiež Osobu ktorej bola registrácia v bartrovom systéme doporučená.

9. Keď sa doporučená firma alebo podnikateľ zaregistruje a zaplatí ročný registračný manipulačný poplatok, pracovník Zúčtovacieho strediska Vám poukáže na Váš účet - ODMENU.

 

Ďakujem Vám za Vašu ochotu – doporučiť moderné bartrovanie – bartrový systém VOICE, ďalším firmám a pomôcť im tak lepšie a efektívnejšie podnikať

Ing. Eva Pospíšilová,
konateľka VOICE, s.r.o.

                                                       

TU si môžete stiahnuť Poukážku                      TU si môžete stiahnuť Dohodu pre doporučovateľov