KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

O firme


Firma VOICE, s. r. o. sa bartrom zaoberá od roku 2004. V čele spoločnosti sú ľudia nadšení pre barter, a to na základe predchádzajúcich 17-ročných skúseností v oblasti bartrovania - na Slovensku aj v zahraničí.

Zoznam videí

Ďalšie video

Chcem získať prístupové práva na túto stránku

 

 Cieľ spoločnosti VOICE 

 Podporiť podnikateľov bartrom v ich podnikaní, v ich rozvoji, 

pomôcť im lepšie využiť kapacity a zvýšiť zisk.

Umožniť ľuďom, aby mohli s pomocou bartra žiť dôstojný a plnohodnotný život 

Zaviesť bartrové obchodovanie cez bartrový system VOICE do bežného života ľudí a podnikateľov.

    

 
Hlavný konečný produkt VOICE
Spoločnosť známa firmám, podnikateľom ako aj širokej verejnosti, stúpajúci počet záujemcov o spoluprácu ako aj účelné použitie bartra.

  Veľké a stále narastajúce množstvo registrovaných klientov dobre informovaných o bartri a možnostiach bartra, ktorí barter používajú na lepší chod firmy, rozvoj a modernizáciu.

   Klienti, ktorí si každoročne predlžujú členstvo v bartrovom systéme a bartrový systém doporučujú ďalším firmám vo svojom regióne, svojim obchodným partnerom ako aj známym.

 Bartrové predaje a nákupy medzi klientmi bartrového systému realizované na etickom základe - v dohodnutých termínoch, v dobrej kvalite, v dobrých cenách, zaplatené v termínoch splatnosti.

  

 

Hlavný účel bartrovej spoločnosti VOICE
Naučiť podnikateľov a bežných ľudí bartrovať tak, aby bartrovaniu rozumeli a aby ho vedeli efektívne použiť vo svojom živote ako aj podnikaní tak  

- aby každý človek, ktorému sa barter zapáči si pomocou bartrovania mohol uspokojiť svoje potreby, uskutočniť svoje sny, ciele a plány a zároveň  mohol pomocou bartrovania pomôcť niekomu inému
- aby ľudia a podnikatelia získali v živote a aj podnikaní väčšiu slobodu

- aby sa pre ľudí a podnikateľov stal život a podnikanie lepšou hrou 

- aby neboli ľudia a  podnikatelia odkázaní iba na peniaze

 

 

Činnosť a štruktúra bartrovej spoločnosti VOICE

 

Centrála VOICE:
 
-zastupuje, riadi a organizuje činnosť bartrového systému VOICE
-vykonáva zúčtovania bartrových obchodov
-zasiela klientom výpisy z bartrového konta
-posudzuje bonitu klientov pri otváraní tovarového úveru
-poskytuje garancie bartrových obchodov
 
 
 
Regionálny partner VOICE:
 
-zastupuje prevádzkovateľa bartrového systému VOICE vo svojom regióne
-koordinuje prácu poradcov vo svojom regionálnom teame
r-iadi a organizuje regionálne projekty, dozerá na ich splnenie
 
 
 
Poradca VOICE:
 
-organizuje pre svojich klientov bartrové predaje a nákupy
-zabezpečuje kontakt svojich klientov so systémom VOICE
-pre svojich klientov hľadá nových odberateľov (zákazky)
-pre svojich klientov hľadá dodávateľov cez barter
-registruje nových klientov do bartrového systému

 

Kde sa nachádzame?

Naša firma sídli v budove Keramoprojektu, vedľa nemocnice.

Sme na 3. poschodí, číslo dverí 315

 

 

 Súradnice do navigácie:

N 48° 53’ 7.635”

E 18° 1’ 58.727”