KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Propagácia a reklama v bartri


Klient bartrového systému môže veľmi účinne zviditeľniť svoju firmu, svoje

produkty a služby – pomocou viacerých komunikačných línií, ktoré

poskytuje bartrový informačný systém.

 

Newsletter (mailové správy)

Ponuky klientov sú zasielané – mailom na mailové adresy majiteľov, konateľov

firiem – klientom bartrového systému VOICE. Tieto mailové správy sú zasielané

pravidelne 1 x do týždňa, v prípade mimoriadne zaujímavých ponúk sú mailové

správy zasielané aj mimoriadne – mimo bežných termínov. V mailových správach

sú predstavovaní hlavne noví klienti, nové zaujímavé ponuky a požiadavky

klientov, tiež aj zaujímavé prieskumy záujemcov o spoluprácu.

 Príklad:

 

 

Bannery malé, veľké

Klient si môže dohodnúť s prevádzkovateľom bartrového systému VOICE – zverejnenie

svojho bannera na stránke www.superbarter.sk Tento banner môže byť – po dohode

zverejnený – na výmenu, alebo spoplatnený – po dohode s prevádzkovateľom. Banner

si môže dodať klient sám, alebo ho môžeme klientovi vytvoriť.

Príklady:

 

Banner malý

Banner velký

 

 

Zverejnenie v bartrovej burze www.superbarter.sk

Každý klient si môže uverejniť svoje ponuky a aj požiadavky v bartrovom informačnom

systéme VOICE – www.superbarter.sk Táto stránka je denne navštevovaná, a to nielen

klientmi bartrového systému, ale aj neklientmi – záujemcami z verejnosti
 

 

Marketing – viazaná klientela

Marketing je vyhľadávanie cieľových skupín a ponúkanie im vhodných produktov,

ktoré by ich oslovili. Alebo aj naopak – je to vyhľadávanie správnych cieľových

skupín – na existujúce produkty (podľa výkladového slovníka – marketing: výskum

trhu z hľadiska potrieb výroby a obchodu, usmerňovanie hospodárskej činnosti

podľa potrieb trhu).


To čo je veľmi zaujímavé na členstve v bartrovom systéme VOICE je to, že bartrový

systém je vlastne viazaná klientela, t.j. je to cieľová skupina, ktorá pri svojich nákupoch

uprednostňuje dodávateľov z bartrovej klientely, pretože platba bartrom (vlastnými

výrobkami alebo službami) je pre každého podnikateľa, pre každú firmu mimoriadne

zaujímavé.

 

Keď dáva firma peniaze do klasickej, bežne používanej reklamy, musí do nej dať

veľmi veľa peňazí – lebo je veľká konkurencia – a aj tá dáva peniaze do reklamy...

 

Viazaná klientela funguje celkom inak. Je to vlastne „klubové prostredie“, kde je

pre členov klubu (bartrový systém) je výhodnejšie nakupovať v rámci tohto klubu

ako mimo neho.