KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Registrácia SUPERBARTER


Ďakujeme vám za Vaš záujem o bartrovanie a bartrove obchody. Aby ste mohli cez bartrovy system SUPERBARTER realizovat bartrove obchody, je potrebné sa registrovať. Registracny formulár je zobrazený nižšie.

Keďže fungujeme na on-line systéme, kým sa registrujete, je potrebné sa do tohoto on-line systému prihlásiť. On-line zúčtovanie robíme cez portál www.elektronickyuctovnik.sk

Najprv si vytvoríte profil na Vás ako osobu, potom si v tomto programe zriadíte Vašu firmu a následne sa zaregistrujete v SUPERBARTRI. 

 

Za týmto účelom sme pre Vás pripravili jednoduché návody čo a ako spraviť na začiatok:

01. Vytvorenie profilu
02.Prihlásenie firmy do online systému
03.Registrácia v online SuperBarter

 

Sú to veľmi jednoduché a krátke návody, nezaberie to veľa času to spraviť.

 

1. Vytvorenie profilu v Elektronickom Účtovníkovi (EU)

Upozornenie: V niektorých verziách prehliadača Internet Explorer nefungujú funkcie elektronického účtovníka. Ak po kliknutí na Vytvorenie firmy sa vám nezobrazí okno pre jej vytvorenie, odporúčame nainštalovať prehliadač Google Chrome na adrese http://www.google.sk/intl/sk/chrome/browser/. Inštalácia zaberie asi 2 minúty.

 • Otvorí sa Vám stránka Registrácia užívateľa. Tu vypíšete údaje o sebe.

 • Po úspešnej registrácii sa Vám ukáže takýto oznam

 • Do mailu, ktorý ste zadali pri registrácii, Vám príde potvrdzovací mail. Tento mail Vám príde NAJNESKÔR do 30 minút. V tomto maily je odkaz na ktorý kliknete.

 • Týmto ste dokončili registráciu užívateľa v Elektronickom Účtovníkovi.

 

Neposkytujte svoje konto druhým osobám!

V Elektronickom účtovníkovi je veľmi jednoduché pripojiť k danej firme iných užívateľov prostredníctvom Správy užívateľov v časti nástroje.


 

Ak má každý vlastné konto, má to tieto výhody:

 • Môžete naraz pracovať na rôznych počítačoch v rámci jednej firmy.
 • Každý doklad je označený užívateľom, ktorý ho vytvoril alebo zmenil. V zoznamoch rýchlo získate prehľad, kto čo robil v rámci firmy.
 • Konkrétnym užívateľom môžete v Správe užívateľov obmedziť práva iba na vybraté časti firmy.

 

Ak poskytujete vlastné konto druhým, má to tieto nevýhody:

 • Ak by ste chceli pracovať súbežne na rôznych počítačoch, budete sa navzájom blokovať.
 • Nemôžete im obmedziť práva vidieť iba určité časti firmy.
 • Môžu vás z vašej vlastnej firmy odstrániť ako užívateľa.
 • Ak niekto druhý vás pripojí ku svojej firme, automaticky to uvidia všetci, ktorým ste prítup k svojmu kontu poskytli.


Ďalším krokom je vytvorenie FIRMY v Elektronickom Účtovníkovi.
 

2. Vytvorenie firmy v systéme Elektronický Účtovník (EU)

 • Po zaregistrovaní a prihlásení (viď Registrácia Užívateľa) si vytvorte firmu v systéme EU.
 • Po prihlásení kliknite na Vytvoriť novú firmu

 

 • Otvorí sa Vám formulár na prihlásenie Vašej firmy do systému EU. V položke IČO vypíšte IČO Vašej firmy a kliknite na tlačítko Načítaj údaje. Týmto pádom sa načítajú údaje o Vašej firme z obchodného registra (orsr.sk), takže nemusíte vypisovať všetky údaje ručne.

 • Ďalej vypíšete DIČ, IČ DPH a vypíšete zápis v registri. Nakoniec kliknete na tlačítko Vytvor

 • Objaví sa Oznam spracovávania a vytvárania firmy

 • Po úspešnom zadaní firmy do systému EU sa zobrazí uvítacia obrazovka. Na tejto obrazovke sú rôzne zhrnutia, tipy a oznámenia

 • Zaregistrovanú firmu môžete vidieť v hornej lište

 • Teraz máte úspešne prihlásenú firmu v systéme Elektronický Účtovník.

 

Ďalším a posledným krokom je prepojenie tejto zaregistrovanej FIRMY so SuperBartrom v Elektronickom Účtovníkovi.
 

 

3. Prepojenie firmy v systéme Elektronický Účtovník (EU) so SuperBarter

 • Keď už máte hotovú registráciu užívateľa a máte zadanú firmu v systéme EU, je teraz možné prepojiť túto firmu so systémom SuperBarter aby ste si mohli zúčtovávať obchody cez barter.
 • Ako prihlásený v systéme EU si kliknete v hornej lište na znak Kľúča a v ponuke, ktorá sa objaví, vyberiete Superbarter registrácia.

 

 • Na stránke, ktorá sa Vám otvorí už máte vypísané údaje o firme, to sa už znova vypisovať nemusí.
 • Vypíšete meno konateľa (štatutárneho zástupcu) a uvediete mailovú adresu, na ktorú chcete aby Vám boli zasielané faktúry. Tiež uveďte telefónne číslo.
 • Zo zoznamu vyberiete aký typ spoločnosti ste.
 • Pre tých, čo už klientmi sú a prechádzajú na nový online systém, tí vyberú v tomto zozname Už som klientom
 • Vtedy sa Vám objaví kolonka Zadajte pôvodné číslo konta a meno poradcu (ak si meno poradcu nepamätáte napíšte „Voice“), ktorý Vás má vo VOICE na starosti. Na základe pôvodného čísla konta Vám budú prevedené bartrové prostriedky zo starého systému do systému EU

 

 • Na konci si prečítajte podmienky a prehlásenia (tie by mali byť všetky začiarknuté) a kliknite na Registruj

 • Na konci sa vám zobrazí potvrdenie a privítanie v Bartrovom systéme.

Týmto ste dokončili VŠETKY úvodné prihlásenia v systéme a môžete si sami online zúčtovávať obchody (je to okamžité) a kontrolovať zostatky na bartrových účtoch.