KLIENT

Prihlásenie do klientskej zóny
Prihlásiť >

POŽIADAVKY

Rýchly výber >

Najnovšie ponuky (4)

Stavebné úpravy vestibulu


Dobrý deň,

 

V súvislosti so zabezpečovaním a následnou realizáciou projektu: " Prvý kontakt – stavebné úpravy vestibulu AB MsÚ Svidník", kde sme mali možnosť úhrady ceny formou bartrových prostriedkov môžem vyjadriť spokojnosť. Priebeh zákazky bol v súlade s našimi požiadavkami. Podobne aj teraz pri odstraňovaní nedostatkov, s ktorými sme pri príprave projektu nepočítali. Firmu H. K. K. mont, s.r.o. odporúčam.


S pozdravom

Ing. Ľuboš Čepan
Mestský úrad Svidník
odbor výstavby, dopravy, ŽP a RR